söndag 25 oktober 2009

Duved tycker om dig


Den här veckan började väldigt lugnt men fick fart mot slutet. Många bestämde sig plötsligt för att pelargonerna i köksfönstret hade gjort sitt och behövde bytas ut. Det blev tämligen tomt på borden under lördagen men jag laddar med nya blommande växter som kommer hem under tisdagen.
Söndagen bjöd på ett informationsmöte från "Duvedsgruppen" med nyheter om vad som kommer att hända i Duved fram till december 2010. Byn har fått stora ekonomiska bidrag för att ordna miljön, aktiviteter, skyltar mm. Grupper är tillsatta som ansvarar för olika områden. Nu fattas det bara att våra entusiastiska och glada Duvedsbor hjälper till med mankraft för att förverkliga alla idéer och drömmar.
Posted by Picasa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar